Belastingaangifte laten doen

Iedere Nederlander moet belasting betalen. Sommige betaal je ongemerkt, zoals de btw wanneer je boodschappen doet. Van andere belastingen moet je aangifte (laten) doen. Bijvoorbeeld bij de inkomstenbelasting of de vennootschapsbelasting. In dit artikel lees je meer over de belastingaangifte en de hulp bij belastingaangifte die wij kunnen bieden.

Iedereen in Nederland betaalt belasting. Dat is logisch, want we profiteren allemaal van goede wegen, het onderwijs en de zorg. Ook als ondernemer ben je belastingplichtig. Welke belasting(en) de fiscus bij je komt innen is afhankelijk van de gekozen bedrijfsvorm en of je personeel in dienst hebt of niet. Door de belastingaangifte te laten doen door een fiscaal intermediair voorkom je veelgemaakte fouten en te late betalingen. Dat is een hele zorg minder.

Contact opnemen

Welke belastingaangifte moet ik (laten) doen?

Als ondernemer moet je belastingaangifte doen over je eigen inkomen, je moet btw afdragen en -als je personeel hebt- loonheffing afdragen. Afhankelijk van de rechtsvorm van je onderneming moet je ook vennootschapsbelasting betalen. Het is zelfs mogelijk dat je meerdere vormen van belasting over je verdiensten betaald. Als DGA van je eigen BV betaal je inkomstenbelasting over je DGA salaris, en draagt de onderneming vennootschapsbelasting af. Als je ook dividend ontvangt, moet je ook nog eens apart aangifte dividendbelasting doen.

Belasting aangifte doen kan best ingewikkeld zijn. Voor wie hier hulp bij zoekt staat WM Webministratie paraat.

Belasting aangifte doen kan best ingewikkeld zijn. Voor wie hier hulp bij zoekt staat WM Webministratie paraat.

Belasting over je eigen inkomen: Inkomstenbelasting

Als ondernemer heb je inkomen. Hierover betaal je inkomstenbelasting. Het lijkt eenvoudig, maar wanneer je ondernemer bent, wil dat niet direct zeggen dat je ook ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Of je ondernemer bent bepaalt de Belastingdienst onder meer op basis van de winst die je maakt, de omvang van de onderneming en de hoeveelheid tijd die je in de onderneming stopt.

Grofweg kun je stellen dat áls je te maken hebt met het economisch verkeer (dus je verkoopt iets) en winst kunt verwachten, je zeer waarschijnlijk zult worden beschouwd als ondernemer. Er zijn 3 categorieën inkomstenbelasting voor het inkomen uit arbeid, namelijk:

  • Winst uit onderneming
  • Loon uit dienstbetrekking
  • Resultaat uit overige werkzaamheden

WM webministratie helpt je graag met het bepalen van de juiste categorie voor jouw specifieke situatie.

Contact opnemen

Omzetbelasting (btw-aangifte)

Wanneer je een bedrijf start (of overneemt) krijg je in de meeste gevallen te maken met omzetbelasting of btw.  Btw staat voor ‘belasting toegevoegde waarde’. Het is een afkorting voor de belasting die je betaalt over de gemaakte omzet, minus de belasting die je mag verrekenen over inkopen. Btw en omzetbelasting zijn verschillende termen om dezelfde belasting mee aan te duiden.

Tijdvak

De btw die jij als ondernemer verschuldigd bent aan de belastingdienst, betaal je per maand, kwartaal of jaar. Hoe vaak je precies aangifte moet doen staat in de brief die je na inschrijving bij de KvK ontvangt van de belastingdienst. In de meeste gevallen is dit per kwartaal. Wij bieden je graag hulp bij de aangifte omzetbelasting.

Vrijstelling

Sommige branches of specifieke werkzaamheden zijn vrijgesteld van omzetbelasting. Denk hierbij aan medisch specialisten die handelingen verrichten om de individuele mens te helpen of een erkende kinderopvang, die aan specifieke regels voldoet.

Tarieven

Als btw-plichtige ondernemer moet je tegenwoordig rekening houden met verschillende tarieven die voor specifieke goederen en/of diensten kunnen gelden. Er zijn verschillende tarieven die op jouw werkzaamheden van toepassing kunnen zijn:

  • 21% – het algemene tarief sinds 1 oktober 2012. Dit tarief geldt voor alle goederen en diensten die niet vrijgesteld zijn en ook niet onder het 9% of 0% tarief vallen. Lees de details over vrijgestelde goederen en diensten op de website van de belastingdienst.

  • 6% – het verlaagde tarief. Er is sprake van een (beperkt) aantal goederen waarvoor je het verlaagde tarief van 9% mag gebruiken. Het gaat dan bijvoorbeeld om voedingsmiddelen, geneesmiddelen, hulpmiddelen en boeken of periodieken. Ook sommige diensten komen voor dit tarief in aanmerking, zoals een knipbeurt bij de kapper of indien je kampeergelegenheid op jouw land aanbiedt. Lees de details over goederen en over diensten op de website van de belastingdienst.
  • Vrijgesteld – Zoals gezegd zijn sommige diensten vrijgesteld. Je vermeldt dan geen btw op de factuur. Bij inkoop betaal je geen btw aan de leverancier, dus die kun je ook niet terugvragen
  • 0%  – exporteer je goederen en sla je deze op in een douane-entrepot? Dan moet je altijd het 0% tarief hanteren en geen btw in rekening brengen. Je afnemer betaalt de btw in het eigen land direct aan de eigen Belastingdienst. De btw die je betaalt op de inkopen kun je overigens wel aftrekken als voorbelasting. Ook sommige diensten komen in aanmerking voor het 0% tarief, zoals bijvoorbeeld het vervoer van personen met zeeschepen en luchtvaartuigen wanneer de plaats van bestemming (of de plaats van vertrek) buiten Nederland ligt.
  • BTW-verlegd – Koop je goederen in vanuit een EU-land? Dan betaal je geen btw via de factuur. Bij de btw-aangifte moet je wel berekenen hoeveel je normaal gesproken zou moeten hebben betalen. Dit geef je aan via de btw-aangifte. Op dezelfde aangifte vraag je het weer terug. Per saldo betaal je dus geen btw over deze transactie. Toch moet je het wel aangeven.
  • Geen BTW – Bevindt jouw handelspartner zich buiten de EU? Dan kan het zijn dat de btw-regelgeving niet van toepassing is.

Je ziet, het doen van aangifte omzetbelasting kan best ingewikkeld worden. Gelukkig staan onze specialisten klaar als je de aangifte omzetbelasting door een specialist wilt laten doen.

Contact opnemen

Belastingaangifte laten doenVennootschapsbelasting

Natuurlijke personen, zoals ondernemers met een eenmanszaak, betalen belasting over hun winst via de aangifte inkomstenbelasting. Ondernemers met een “rechtspersoon”, zoals een BV of een NV, doen dit via de aangifte Vennootschapsbelasting (Vpb). Hoewel, eigenlijk is het niet de ondernemer die vennootschapsbelasting betaalt, maar de BV of NV zelf.

De rechtspersoon betaalt vennootschapsbelasting over het belastbare bedrag. Hiermee wordt bedoeld: de belastbare winst in een bepaald jaar, verminderd met de aftrekbare verliezen.

Ook stichtingen en verenigingen moeten soms aangifte vennootschapsbelasting doen. Dat is het geval als zij een onderneming drijven.

Fiscale eenheid

Wanneer de moedermaatschappij een fiscale eenheid vormt met 1 of meer dochterbedrijven, dan ziet de belastingdienst deze bedrijven als één belastingplichtige. Dit heeft een belangrijk voordeel: je kunt verliezen van het ene bedrijf verrekenen met de winsten van het andere bedrijf uit dezelfde groep. Je kunt een fiscale eenheid vormen voor de vennootschapsbelasting en/of de omzetbelasting. Lees meer over de fiscale eenheid bij de belastingdienst.

Deelnemingsvrijstelling bij fiscale eenheid

Bezit een van je bv’s een (groot deel van een) andere bv? Dan komt de winst van de dochteronderneming eerst ten goede aan de moeder en pas daarna aan jou als ondernemer. Dat levert een rare situatie op. Stel dat de dochteronderneming € 100.000 winst maakt. Daar moet vennootschapsbelasting over betaald worden. Als deze winst vervolgens door de moeder wordt geboekt, ontstaat weer winst, waar belasting over betaald zou moeten worden. Om te voorkomen dat dezelfde winst vaker belast wordt, is de deelnemingsvrijstelling bedacht.

Binnen een concern hoef je dus maar eenmaal vennootschapsbelasting te betalen over de winst.

Aftrek belasting voor verliezen, afschrijvingen en investeringen
Je kunt onder voorwaarden diverse bedragen aftrekken van de fiscale winst, zodat je minder vennootschapsbelasting hoeft te betalen. Voorbeelden zijn:

Tarieven Vennootschapsbelasting

De tarieven voor de vennootschapsbelasting bedragen:

2022 T/m € 395.000 15%
Boven € 395.000 € 25,8%
2023 en 2024 T/m € 200.000 19%
Boven € 200.000 € 25,8%

 

Belastingaangifte laten doen?

Hierboven hebben we een klein inkijkje gegeven in de complexiteit van de belastingaangifte. Er komt heel wat kijken bij het correct indienen van de belastingaangifte, of je nu een grote productieonderneming voert, of vanuit ZZP je werk doet. Waarschijnlijk kun je hier wel wat hulp bij gebruiken. Wij staan voor je klaar als je de belasting aangifte wilt laten doen door een echte specialist.

Contact opnemen

“Tijdig, actueel en piekfijn in orde!”

WM webministratie

Recent blogs over de belastingaangifte laten doen

Aftrekposten kantoor

Overweeg je een grote verbouwing om een kantoor aan huis te realiseren? Dan is het belangrijk eerst te begrijpen wat aftrekposten zijn. Want welke kosten aftrekbaar […]

Woning in Box 3

We kennen allemaal de hypotheekrenteaftrek op de Eigen Woning in Box 1. Maar hoe zit het met een woning in Box 3? En hoe zit het […]

Zijn de kosten van mijn zakelijke rekening aftrekbaar?

Je kunt als ondernemer niet zonder bankrekening. Zijn de kosten van je zakelijke rekening fiscaal aftrekbaar? Kun je de btw op de bankkosten terugvragen? Het kan […]

Hoe werkt bijtelling

De bijtelling is een regeling die ervoor zorgt dat de Belastingdienst belasting kan heffen op het economisch voordeel dat een werknemer geniet doordat hij of zij de auto of fiets van de zaak ook privé mag gebruiken. Maar hoe werkt bijtelling precies?