2 maart 2023
DGA Salaris 2023 bruto netto loon

DGA Salaris 2023

De Directeur/Groot Aandeelhouder (DGA) neemt een bijzondere positie in, want hij is zowel ondernemer, als werknemer in zijn eigen bedrijf. Dat geeft de DGA een hoop vrijheid om dingen naar eigen goeddunken in te richten. Maar die vrijheid is niet onbegrensd. De Belastingdienst stelt allerlei regels vast, waaronder het voorschrift dat de DGA een “gebruikelijk salaris” moet ontvangen.
22 februari 2023

Van eenmanszaak naar BV (Besloten Vennootschap)

Het grootste deel van de nieuw opgestarte ondernemingen is een eenmanszaak. Logisch, want de eenmanszaak heeft, zeker voor startende ondernemers, een aantal grote voordelen. Naarmate het bedrijf groeit, blijkt het jasje van de eenmanszaak in veel gevallen te gaan knellen. Is dit nog de juiste rechtsvorm? Of is het tijd om de eenmanszaak naar een BV (besloten vennootschap) om te zetten?